Desktop Versie
 
 
Voorwaarden GPS Inschrijving

 

 

Voorwaarden

 
 • MMC’72 is niet aansprakelijk voor een foutief opgegeven e-mail adres.
 • MMC’72 is niet aansprakelijk voor betalingen die niet tijdig binnen zijn.
 • MMC’72 is niet aansprakelijk als je eigen mail-box vol is en je daardoor de route niet kunt ontvangen.
 • Routes worden alleen toegezonden mits er een volledig en correct ingevuld inschrijfformulier is ontvangen en de betaling o.v.v. je referentienummer tijdig binnen is. (let op: de bank heeft 3 dagen nodig)
 • 3 dagen voor aanvang van een evenement wordt de route per e-mail toegezonden.
 • Bevestigingsmail dient overhandigd te worden aan de inschrijftafel.
 • Na ondertekening van je inschrijvingsformulier en controle van de betaling ontvang je je toegangsbewijs voor de camping.
 • Er volgt géén teruggave van inschrijfgelden indien:
   • van deelname wordt afgezien.
   • je persoonlijke gegevens en/of je opgegeven e-mail adres niet correct zijn
   • je mailbox vol is.
   • Etc.


De geleverde GPS routes worden aangemaakt in BaseCamp t.b.v. Garmin navigatiesystemen. Er zal er een universeel "GPX-bestand" worden geleverd en een "GDB-bestand" voor de Garmin systemen.

GPS routes worden niet altijd met dezelfde software en / of kaart-versies aangemaakt en aangeleverd. Om problemen met software- en kaartversies te voorkomen dient eenieder de route zelf “Opnieuw te berekenen” en te controleren. (Voor verdere uitleg over herberekenen klik hier).

Het is niet toegestaan om routes zonder toestemming van MMC’72 te kopiëren en/of te verspreiden.

MMC’72 behoudt het recht om zonder opgave van reden aanmeldingen te weigeren en gelden terug te storten.

Privacy verklaring: MMC’72 zal géén persoonlijke gegevens aan derden verstrekken.